മോഹം

>> 2015, ജൂൺ 23


ഒരു കഥ എഴുതണം,
അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനം
ആഴ്ച്ചപതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം

വന്നാൽ,
അതിനെ പറ്റി

എഫ് ബി സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം
ട്വീറ്റ് ഇടണം , അതിൽ പ്രസിദ്ധരെ ടാഗ് ചെയ്യണം
പിറ്റേന്ന് എഫ് ബിയിൽ കമന്റിടണം ,
അന്യന്റെ പോസ്റ്റിൽ റിപ്ലൈ ഇടണം
അതിന് പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും ആ ട്വീറ്റ് / പോസ്റ്റുകൾ കുത്തിപൊക്കിയെടുക്കണം

ഇവ പോരാതെ അതിനൊപ്പം ഒരു സെൽഫിയും എടുക്കണം

ആഴ്ച്ചപതിപ്പിനി ആരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലോ!

Read more...

ബ്ലോഗ് വായന

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP