സില്‍വിയാ പ്ലാത്തിന്റെ മാസ്റ്റര്‍പീസ്‌

>> 2012, മേയ് 11

ശ്രീബാല കെ മേനോന്‍ -ന്റെ സില്‍വിയാ പ്ലാത്തിന്റെ മാസ്റ്റര്‍പീസ്‌ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സമര്‍പ്പണം ഇങ്ങനെ - വായന മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി തെളിയിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് . ഒരു വായനക്കാരന്  ഇത്രമേല്‍ സന്തോഷം തരുന്ന മറ്റൊരു വരിയില്ല. എഴുത്തുകാരി നമ്മളെയും ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു, നമ്മള്‍ വെളിച്ചപ്പാടലെങ്കിലും.  മിക്ക എഴുത്തുകാരും കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും പുസ്തകം  സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ വായനക്കാര്‍ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സമര്‍പ്പണം വേറിട്ടതാണ്. നന്ദി ശ്രീബാല കെ മേനോന്‍.

അങ്ങനെ 372 ആയി ശേഖരം. 

Read more...

ബ്ലോഗ് വായന

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP